SKU: 1001 Category:

Chicken Katsu Onigiri

$4.29

1 each

Chicken Katsu Onigiri

$4.29

Chicken Katsu Onigiri

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chicken Katsu Onigiri”